جستجو
جستجوی پیشرفته
نظر شما در رابطه با فعالیت های انتشارات ما
ضعیف متوسط
خوب عالی
پرفروش ترین
گودبرداری و سازه های نگهبان ویژه آزمون های نظام مهندسی
نویسنده: دکتر حمیدرضا اشرفی
فی(ريال) : ۱۴۲,۵۰۰
گودبرداری و سازه های نگهبان ویژه آزمون های نظام مهندسی
نویسنده: محمد حسین علیزاده برزی - مهندس حامد علیزاده
فی(ريال) : ۹۵,۰۰۰
جزییات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی
نویسنده: مهندس مهدی دریانی- مهندس حسن نوبهار
فی(ريال) : ۱۷۱,۰۰۰
مبانی طراحی معماری جلد دوم اصول ترسیمات و مجموعه آزمون ها ویژه آزمون های نظام مهندسی
نویسنده: مهندس مهدی دریانی
فی(ريال) : ۱۴۲,۵۰۰
نکات جامع و سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 2800(ویرایش 4)
نویسنده: محمد حسین علیزاده برزی
فی(ريال) : ۹۵,۰۰۰
تشریح سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد سوم
نویسنده: مهندس پیمان ابراهیمی
فی(ريال) : ۱۸۰,۵۰۰
دینامیک سازه ها با sap 2000
نویسنده: دکتر محمد قاسم وتر
فی(ريال) : ۳۲۳,۰۰۰
رفع ابهامات و شرح روان آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 2800 ویرایش چهارم
نویسنده: محمد حسین علیزاده برزی
فی(ريال) : ۹۵,۰۰۰
تازه ها
نظام فنی و اجرایی کشور ویژه آزمون های نظام مهندسی
نویسنده: مهندس محمد عظیمی آقداش
فی(ريال) : ۷۶,۰۰۰
مدیریت ساخت نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه ویژه آزمون های نظام مهندسی
نویسنده: مهندس محمد عظیمی آقداش
فی(ريال) : ۷۹,۲۰۰
قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون های نظام مهندسی
نویسنده: مهندس محمد عظیمی
فی(ريال) : ۸۵,۵۰۰
قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها ویژه آزمون های نظام مهندسی
نویسنده: مهندس محمد عظیمی آقداش
فی(ريال) : ۱۲۳,۵۰۰
طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی ویژه آزمون های نظام مهندسی جلد اول (شرح و درس)
نویسنده: مهندس پیمان ابراهیمی
فی(ريال) : ۲۱۸,۵۰۰
رفع ابهامات و شرح روان آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 2800 ویرایش چهارم
نویسنده: محمد حسین علیزاده برزی
فی(ريال) : ۹۵,۰۰۰
جزییات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی
نویسنده: مهندس مهدی دریانی- مهندس حسن نوبهار
فی(ريال) : ۱۷۱,۰۰۰
تشریح سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (به همراه آزمون آبان 93)
نویسنده: مهندس داریوش هادی زاده
فی(ريال) : ۱۹۰,۰۰۰
پربیننده ترین
مرجع كامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی 1
نویسنده: مهندس داریوش هادی زاده
فی(ريال) : ۳۷۰,۵۰۰
نقشه برداری اجرایی
نویسنده: مهندس مسلم عباسی - مهندس مختار دشتی
فی(ريال) : ۱۶۱,۵۰۰
سوالات چهار گزینه ای و نكات جامع نقشه برداری
نویسنده: مهندس حدیث صمدی علی نیا
فی(ريال) : ۱۳۳,۰۰۰
مجموعه كامل نكات طبقه بندی شده ژیوماتیك دروس ژیودزی- فتوگرامتری- سرشكنی مهندسی نقشه برداری
نویسنده: مهندس محمد فرقانی
فی(ريال) : ۱۴۲,۵۰۰
راهنمای نظارت در طرح های عمرانی
نویسنده: مهندس محمد علی فرشاد فر
فی(ريال) : ۱۵۲,۰۰۰
مرجع کامل کنکور فتوگرامتری
نویسنده: مهندس سروش جهاندیده-مهندس یوسف کنعانی-مهندس رضا عرب شیبانی
فی(ريال) : ۱۵۲,۰۰۰
متن كامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غیر دولتی
نویسنده: مهندس محمد علی فرشاد فر
فی(ريال) : ۱۷۱,۰۰۰
تشریح کامل سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
نویسنده: مهندس حسن همراز
فی(ريال) : ۲۲۸,۰۰۰
تمامی حقوق این سایت متعلق به انتشارات نوآور می باشد ( پیاده سازی خضرایی )